CHALMERIJE

CHALMERIJE (rus. Chalmerija).

Takto označují pamětníci skupinu táborů na Zapolárním Uralu na severu Komijské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) mezi Vorkutou a osmdesát kilometrů severněji vzdáleným uhelným dolem Chalmer-Ju s okolními řekami Chalmeršor a Chalmerju. Zřejmě šlo o nejprve o tábory SEVPEČLAGU a potom PEČORLAGU (oba viz) s vězni stavějícími železniční trať Vorkuta─Chalmer-Ju; později o tábory vězňů VORKUTLAGU (viz) dokončujících stavbu a pracujících v dole. Od poloviny devadesátých let je důl uzavřený a sousední hornická osada opuštěná.