CHAKASSLAG

CHAKASSLAG (zkr. z rus. Chakasskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Chakaský nápravněpracovní tábor).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Išimbajlag.

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním STAVBY 18 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušen: 28. 6. 1955.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); od 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 28.1.1954 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Baškirské autonomní sovětské socialistické republiky (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Baškirskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. UITLK MVD Baškirskoj ASSR).

Nacházel se: na jižním Uralu v Baškirské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Baškirská republika v rámci Ruské federace; baš. Respublika Baškortostan) 1.

Správa sídlila: na jihu oblasti 165 km od Ufy v městě Išimbaj 2 a v nedaleké osadě naftařů (od roku 1954 město) Salavat v povodí řeky Belaja.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1948 2138; 1. 6. 1953 16164; 1. 12. 1953 20162 3; 1. 1. 1954 18916 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba kombinátu 18 Ministerstva ropného zpracovatelského průmyslu (rus. Ministěrstvo něftěpererabatyvašuščej promyšlennosti SSSR nebo zkr. MNP SSSR) [5]; stavba teplárny; práce v dřevozpracujícím kombinátu.


  1. V letech 1949─1955 bylo na území tehdejší Baškirské autonomní sovětské socialistické republiky rozmístěno v různých dobách celkem osm nápravněpracovních táborů. 

  2. V letech 1949─1953 rovněž sídlo správy Stavby 18 s nápravněpracovním táborem (viz). 

    Název tábora byl zděděn po Chakaském táborového oddělení (viz) po jehož zrušení Glavněftěgazstroj při radě ministrů SSSR požádal Ministerstvo vnitra SSSR o zřízení nápravněpracovního tábora v Išimbaji v Baškirské autonomní sovětské socialistické republice.

  3. 7605 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost. 

  4. Vězni byli rozmístěni v osmi táborových odděleních.