CHAKASKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR SPRÁVY NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ A KOLONIÍ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA SSSR V KRASNOJARSKÉM KRAJI

CHAKASKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR SPRÁVY NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ A KOLONIÍ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA SSSR V KRASNOJARSKÉM KRAJI (rus. Chakasskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl [UITLK UMVD] po Krasnojarskomu kraju).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Chakasslag.

Zřízen: 25. 7. 1948.

Zrušen: 21. 4. 1948 reorganizováním na CHAKASKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (viz).

Byl podřízen: Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Krasnojarském kraji (rus.Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl po Krasnojarskomu kraju nebo zkr. UITLK UMVD po Krasnojarskomu kr.).

Nacházel se: v jižní Sibiři na západě Krasnojarského kraje v Chakaské autonomní oblasti (dnes Respublika Hakasija v rámci Ruské federace) 1.

Správa sídlila: v městě Černogorsk 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1948 2138.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba kombinátu 18 Glavněftěgazstroje při radě ministrů SSSR v Černogorsku; těžební práce v lese.


  1. Na území Chakaské autonomní oblasti bylo v různých dobách v letech 1944─1953 rozmístěno šest nápravněpracovních táborů. 

  2. V letech 1950─1953 rovněž sídlo správy Černogorlagu (viz).