3. TÁBOROVÉ STŘEDISKO 1. ODDĚLEN SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR