CHABAROVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 16

CHABAROVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 16 (rus. Chabarovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 16 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 16).

Byl zřízen koncem roku 1945 na Dálném východě v Chabarovském kraji a správa sídlila patrně v městě Chabarovsku. V táboře byli zajatí japonští vojáci a internovaní občané z Mandžuska a Koreje a zajatí němečtí vojáci a internovaní Poláci a Ukrajinci. Pracovali společně s vězni blízkých nápravněpracovních táborů na stavbách a v místních závodech; pro Lidový komisariát průmyslu stavby lodí SSSR (rus. Narodnyj komissariat sudostroitělnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. NKSudprom SSSR) stavěli závod č. 369 (rus. zavod № 369). Rozkazem Ministerstva vnitra SSSR č. 00642 z 20. 10. 1950 byl tábor zrušen a přeměněn na TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 16 (viz).