CHABAROVSKLAG

CHABAROVSKLAG (zřejmě zkr. z rus. Chabarovskij lager neboli čes. Chabarovský tábor).

Je zmiňován některými pamětníky. Šlo zřejmě o táborové oddělení STAVBY 507 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) ve východní Sibiři v Nižněamurské oblasti v Chabarovském kraji (dnes Chabarovský kraj).