CHABARLAG

CHABARLAG (zkr. z rus. Chabarovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Chabarovský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 13. 4. 1939 při reorganizaci DALLAGU (viz)..

Zrušen: v roce 1943.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a současně Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Chabarovské krajské správy Lidového komisariátu vnitra (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Chabarovskomu kr.) a od 14.9. 1940 již pouze Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Chabarovské krajské správy Lidového komisariátu vnitra (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Chabarovskomu kr.).

Nacházel se: ve východní Sibiři v Chabarovském kraji.

Správa sídlila: v městě Chabarovsk 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1940 10006; 1. 7. 1940 21661; 1. 1. 1941 17364; 1. 1. 1942 20730; 1. 1. 1948 22453 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Teploozerské cementárny v Židovské autonomní oblasti 3; stavba letiště v Chabarovském kraji; silniční stavitelství.


  1. V Chabarovsku rovněž sídlily v letech 1929─1939 správa Dallagu, 1937─1940 správa Šosdorlagu a 1947─1953 správa Primorlagu (všechny viz). 

  2. Z toho 1780 žen. 

    1358 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. V obci Teploozersk na severu oblasti.