HRUBIESZÓW

HRUBIESZÓW.

Pouze jménem tohoto městečka ve východním Polsku v dnešním Lublinském vojvodství (pol. wojewódstvo lubelskie) u hranic s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), násilně stanovených po obsazení v září 1939 východních polských území Sovětským svazem, označují polští historici tábor, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) shromažďoval polské vojáky a další občany, zadržené v okolí 1. Po několika dnech byla část internovaných propuštěna do svých domovů a část především odborníků různých profesí přetransportována do jiných táborů a tábor byl zrušen.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.