HOSZCZA

HOSZCZA.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) třicet kilometrů východně od Rovna (pol. Równe; dnes ukr. Rivne), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Hošča v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od října 1939 do ledna 1940 bylo internováno kolem 600 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1, pracujících na stavbě silnice Lvov-Kyjev. Tábor byl umístěn v dosavadních kasárnách polské pohraniční stráže 2. Viz rovněž BRODY, BUSK, CEBRÓW, DIDOVYČI a DUBNO.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2. 

  2. Pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP.