HOLYCZÓWKA

HOLYCZÓWKA.

Pouze jménem tohoto městečka ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) asi 65 km východně od Rovna (pol. Równe; dnes ukr. Rivne), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Holičivka v Koreckém okresu v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od října 1939 bylo internováno kolem 400 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1, pracujících na stavbě silnice Lvov-Kyjev a v místním kamenolomu. Tábor byl umístěn v dosavadních kasárnách polské pohraniční stráže 2. V říjnu 1940 byl tábor zrušen a internovaní byli převezeni do jiných táborů. Viz rovněž BRODY, BUSK, CEBRÓW, DIDOVYČI, DUBNO a HOSZCZA.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2. 

  2. Pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP.