HOLOWNICA

HOLOWNICA.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) východně od Rovna (pol. Równe; dnes ukr. Rivne), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Holovnycja v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od října 1939 do června 1941 bylo internováno kolem 600 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; část pracovala na stavbě místní silnice a mostu v nedalekém dosavadním okresním městě Korzec (dnes ukr. Korec) a část v kamenolomu. Tábor byl umístěn v místním statku a ve stanech.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.