HERMANÓW

HERMANÓW.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) západně od Lvova, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) ukr. Germanovyči, přímo na nové sovětsko-polské hranici, označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od prosince 1940 do června 1941 bylo internováno 1000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; tábor byl umístěn v hospodářských staveních a internovaní pracovali na údržbě železniční tratě a na stavbě silnice Přemyšl-Lvov.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.