HATANGA

HATANGA (rus. Chatanga).

Pouze takto označují ukrajinští pamětníci tábor v lokalitě stejnojmenné rybářské obce (dnes město) na řece Hatanze (rus. Chatanga) nedaleko jejího ústí do Hatangského (rus. Chatangský) zálivu moře Laptěvů za severním polárním kruhem na krajním severu východní Sibiře na severozápadě dnešního Tajmyrského (Dolgansko-něneckého) autonomního okruhu. Šlo o součást NORILLAGU (viz).