GWOZDÓW

GWOZDÓW.

Pouze jménem tohoto městečka ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) východně od Rovna (pol. Równe; ukr. Rivne), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Hvizdiv v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici údajně trestný VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), zřízený po obsazení polského území v listopadu 1939 pro 300 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; všichni pracovali v místním kamenolomu.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.