GUSINOOZERLAG

GUSINOOZERLAG (zkr. z rus. Gusino-Ozerskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Gusinoozerský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 21. 11. 1940 z 3. táborového oddělení BUKAČAČLAGU (viz).

Zrušen: 4. 6. 1942.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26. 2. 1941 Správě průmyslu paliv Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije toplivoj promyšlennosti Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr.UTP NKVD SSSR); od 2. 7. 1941 Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP NKVD SSSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři na jihu Irkutské oblasti v Burjat-Mongolské autonomní sovětské socialistické republice (od roku 1958 Burjatská autonomní sovětská socialistická republika a dnes Burjatská republika [rus. Respublika Burjatija; bur. Burjaadaj Respublika] v rámci Ruské federace).

Správa sídlila: v Selenginském okrese nejprve v osadě Gusinoozerský rudný důl (rus. Gusino-Ozerskij rudnik) 1 u železniční stanice Londoko a potom ve vesnici Novo-Selenginskoje (dnes osada Novoselenginsk).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 2. 1941 772; 1. 7. 1941 1725; 1. 1. 1942 2098; 1. 4. 1942 2004 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Gusinoozerských uhelných dolů 3.


  1. Dnes město Gusinoozersk 

    Ještě v roce 2003 bylo v Gusinoozersku sídlo jedné z pěti Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF) v Burjatské republice v rámci Ruské federace.

  2. Z toho 5 žen. 

    866 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Oblast Husího jezera (rus. Gusinoje ozero) a dnes také města Gusinoozersku je především místem bohatých ložisek wolframu a molybdenu; patrně proto bylo první sídlo správy Gusinoozerlagu umístěno v osadě již provozovaného rudného dolu.