GRUSZWICA

GRUSZWICA.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) dvacet kilometrů jihozápadně od Rovna (pol. Równe; dnes ukr. Rivne), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Hrušvyca v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici údajně trestný VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), zřízený v červnu 1940 pro 300 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Všichni pracovali na stavbě místní silnice. V listopadu byl tábor zrušen a internovaní byli převedeni do DUBNA (viz).


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.