GROZNYJSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 236

GROZNYJSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 236 (rus. Grozněnskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 236 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 236).

V dosud zpřístupněných dokumentech je poprvé uveden 8. 6. 1945. Byl dislokován na severním Kavkazu v Groznyjské (rus. Grozněnskaja) oblasti 1 v údolí řeky Sunža v městě Groznyj 2. Kontingent tvořili němečtí a rumunští zajatci a od září 1945 také internovaní příslušníci polské Zemské armády 3; později ještě přibyli až ze Stalinogorska (dnes Novomoskovsk) v Tulské oblasti z PROVĚŘOVACÍHO FILTRAČNÍHO TÁBORA č. 283 LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 283 (viz) sovětští občané, vracející se z Německa, kam byli odvlečeni na práci nebo příslušníci Rudé armády uprchlí z německého zajetí 4. Všichni pracovali v obnovovaném místním ropném průmyslu. Tábor je zmiňován ještě v dokumentech z roku 1948.


  1. Byla vytvořena v roce 1944 po zrušení Čečensko-Ingušské autonomní sovětské socialistické republiky (rus. Čečeno-Ingušskaja avtonomnaja sovětskaja socialističeskaja rspublika nebo zkr. Čečenskaja ASSR) a násilném vystěhování čečenského a ingušského obyvatelstva (viz Kamenlag) a zanikla obnovením republiky v roce 1957; od roku 1992 Čečenská republika v rámci Ruské federace (rus. Čečenskaja respublika; čeč. Nochčijn Respublika; v roce 1998 připojen Ruskou federací neuznávaný čeč. název Ičkerija a jméno republiky je uváděno psané kombinovaně azbukou a latinkou Нохчийн Республика Ičkerija). 

  2. Dnes hlavní město Čečenské republiky; v roce 1998 přijat Ruskou federací neuznávaný čeč. název Džochar-gala. 

  3. O Zemské armádě viz Sanokský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 194 pozn. 2. 

  4. Viz Borovičský zvláštní tábor Lidového komisariáru vnitra SSSR pozn. 1.