GRÓDEK JAGIELLOŃSKI

GRÓDEK JAGIELLOŃSKI.

Pouze jménem tohoto starobylého městečka ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) 23 km západně od Lvova, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Horodok v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od května do června 1941 bylo internováno 350 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; všichni pracovali na stavbě silnice Přemyšl-Lvov. Tábor byl umístěn ve stodolách a stájích místního statku.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.