GRJAZOVSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

GRJAZOVSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Grjazoveckij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl NKVD SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Byl zřízen v září 1939 na severu Ruska ve Vologodské oblasti 42 km jihovýchodně od Vologdy u železniční stanice Grjazovo v lokalitě města Grjazovec a nejprve v něm byli soustředěni polští důstojnící převezení po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu 2. Byli v táboře až do polsko-sovětské dohody z 30. 7. 1941; potom bylo místo nich do tábora převedeno 2500 Finů zajatých během finsko-sovětské války koncem roku 1939 a v prvních měsících roku 1940. Tábor byl označen jako VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) a všichni zajatci pracovali v místních vápencových lomech. V roce 1943 byl tábor reorganizován na GRJAZOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 150 (viz). Viz rovněž VOLOGDALAG a TOŤMA.


  1. Do roku 1943 nebyly zajatecké tábory označovány čísly. 

  2. Viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.