GORODSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ

GORODSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ n. dosl. čes. MĚSTSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (rus. Gorodskoje lagernoje otdělenije [LO]).

Další oficiálně používaná označení: Gorlag.

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním STAVBY 442 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušen: 28. 9. 1956 1.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR) a od 3. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR); od 1.8. 1955 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR).

Nacházel se: v Kalužské oblasti na jihozápadě nedaleko Moskvy.

Správa sídlila: zpočátku v městě Malojaroslavec a později třináct kilometrů východněji v železniční stanici Obninskoje 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 3. 9. 1953 2486; 1. 1. 1954 2725; 1. 1. 1955 1488; 1. 1. 1956 1240.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 442 Ministerstva středního strojírenství SSSR (rus. Ministěrstvo sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. MSM SSSR); práce na různých průmyslových stavbách a vojenských objektech především v Moskevské oblasti.


  1. V důsledku přechodu Stavby 442 na nájemné pracovní sily. 

  2. Původ názvu Gorodskoje (čes. dosl. Městské) ruští historici nevysvětlují; možná byl odvozen od převahy kontingentu vězňů přesunutých do tohoto tábora z moskevských věznic.