GORODKI

GORODKI.

Pouze tímto názvem označují pamětníci detašované tábory 3. táborového střediska 1. oddělení SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz) na místě dávných rybářských osad STARYJE GORODKI a NOVYJE GORODKI ve stejnojmenných bažinách (rus. Gorodki uročišče) na ANZERSKÉM OSTROVĚ (viz) v Oněžském zálivu v Bílém moři na severu evropské části Ruska.