GORNOŠORLAG

GORNOŠORLAG (zkr. z rus. Gornošorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Gornošorský nápravněpracovní tábor.

Další oficiálně používané označení: Gorno-Šorskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Goršorlag.

Zřízen: 25. 4. 1938 z 9. Achpunského táborového oddělení SIBLAGU (viz).

Zrušen: 31. 1. 1941 1.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 4. 1. 1940 Hlavní správě železniční výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŽDS NKVD SSSR).

Nacházel se: v jihozápadní Sibiři na jihu dnešní Kemerovské oblasti.

Správa sídlila: v železniční stanici Achpun u obce Temirtau 2.

Oficiální údaje o počtu vězňů: 1. 10. 1938 11377 3; 1. 1. 1939 11670; 1. 1. 1940 8371; 1. 1. 1941 7995; 1. 2. 1941 5716.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Gornošorské železnice v úseku Mundybaš─Taštagol 4.


  1. Po dokončení stavby svěřeného úseku Gornošorské železnice. 

  2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však zřejmě odvozen od tehdejšího (do roku 1939) Gornošorského národního okresu (podle altajského pohoří Gornaja Šorija); centrem okresu byla obec Kuzedějevo (dnes v Novokuzněckém okresu). Šlo o území od Novokuzněcku na jih k Taštagolu. 

  3. 5024 odsouzených za kontrarevoluční činnost a 2145 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

  4. Pro přepravu rudy z Taštagolských železných dolů. 

    Stavbu započali již v roce 1933 vězni Siblagu (viz).

    Podle jiných pramenů šlo o 97 km dlouhý úsek trati Učulen-Taštagol.