GOLICYNSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 401

GOLICYNSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 401 (rus. Golicynskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 401 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 401).

V zveřejněných dokumentech je poprvé zmíněn v dubnu 1946. Nacházel se v Moskevské oblasti asi čtyřicet kilometrů západně od Moskvy v lokalitě Golicyno. Byl uveden rovněž ve výkazech z března následujícího roku. Další údaje o tomto táboru zatím nebyly zveřejněny. Není vyloučeno využití jeho prostor počátkem padesátých let vojenským městečkem budovaným u železniční stanice Golicyno v nedaleké vesnici Sidorovo; na místě vojenského městečka později vyrostlo centrum sovětského kosmického výzkumu označované nejprve jako Golicyno-2 a v osmdesátých letech pojmenované jako Krasnoznamjonsk (od roku 2001 Uzavřený administrativněúzemní útvar 1).


  1. Uzavřené administrativněúzemní útvary (rus. Zakrytoje administrativnoterritorialnoje obrazovanije neno zkr. ZATO) jsou to uzavřená města označená obvykle kromě místního názvu ještě číslem. V Ruské federaci je jich stále 42 ZATO. Jde o střediska především jaderného výzkumu a vývoje zbraňových systémů; 32 ZATO podléhá ministerstvu obrany a deset ministerstvu pro atomovou energii.