GLAZOVLAG

GLAZOVLAG (zkr. z rus. Glazovskoje lagernoje otdělenije [LO] neboli čes. Glazovské táborové oddělení).

Další oficiálně používané označení: Lagernoje otdělenije [LO] pri Stroitělstvě 384.

Zřízen: 1. 12. 1954 jako táborové oddělení u Stavby 384 a 2. 2. 1955 pojmenováno jako Glazovské táborové oddělení u Stavby 384.

Zrušen: 11. 5. 1955.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) do 2. 2. 1955 a potom Hlavní správě speciálních staveb Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije specialnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVSPECSTROJ).

Nacházel se: na západním okraji Uralu.

Správa sídlila: na severu Udmurtské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Udmurtská republika v rámci Ruské federace; udm. Udmurt Elkun) v městě Glazov 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1955 3625 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 384 v Glazovu a v sousední Kirovské oblasti v Kirovu-Čepecku.


  1. V Glazovu bylo předtím v letech 1948─1949 sídlo správy Nápravněpracovního tábora Stavby 904 a v letech 1949─1953 Nápravněpracovního tábora Stavby 384 (oba viz); Glazovlag vlastně byl jejich pokračováním. 

  2. Z toho 2642 žen. 

    28 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.