GAGARLAG

GAGARLAG (zkr. z rus. Gagarinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Gagarinský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Gagarinskoje lagernoje otdělenije (LO).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA „JeO“ (viz).

Zrušen: 1. 12. 1955.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); od 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 3. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 1. 8. 1955 znovu Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se v Krymské oblasti v Ruské sovětské federativní socialistické republice (od roku 1954 v Ukrajinské sovětské socialistické republice; dnes Autonomní republika Krym v samostatné Ukrajinské republice) na poloostrově Krym (ukr. Krymskij pivostriv; dnes Avtonomna Respublika Krym).

Správa sídlila: v jižní vnitrozemní části poloostrova v městě Simferopol 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1953 1837; 1. 1. 1954 1008; 1. 12. 1954 667; 1. 1. 1955 313; 1. 1. 1956 177.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: hloubení rudného dolu.


  1. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však odvozen patrně od umístění hlavního táborového oddělení na jihozápadním pobřeží Černého moře v zátoce Malyj Majak (dnes je v nedaleké stejnojmenné obci sídlo správy sanatoria Utes) v blízkosti proslulého zámku knížat Gagarinových.