FROLYČ

FROLYČ.

Názvem tohoto zlatonosného naleziště na stejnojmenném přítoku řeky Čaj-Urje v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti asi 600 km severně od Magadanu v dnešním Susumanském okresu západně od NĚKSIKANU za nalezištěm KOMSOMOLEC (oboje viz) označují pamětníci jeden ze skupiny pěti zdejších táborů poskytujících pracovní sílu Čaj-Urjanské báňské správě (rus. Čaj-Urjinskoje gornopromyšlennoje upravlenije nebo zkr. ČUGPU) Dalstroje 1. Patřil do 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) a později zřejmě do BĚRLAGU a potom ZAPLAGU (oba viz).


  1. Na současných mapách není již zaznamenána žádná lokalita tohoto názvu. 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.