FROLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 50

FROLOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 50 (rus. Frolovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 50 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 50).

Byl zřízen v roce 1943 na jihu Ruska ve Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti 148 km severně od Stalingradu (dnes Volgograd) v lokalitě železniční stanice Arčedy a naftařského městečka Frolova z FROLOVSKÉHO ROZŘAĎOVACÍHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz). Byl určen zpočátku především pro německé vojáky zajaté po vítězství Rudé armády u Stalingradu a během dalších operací vojsk Jižního frontu a později pro internované Ukrajince z území předtím okupovaných německou armádou 1. Koncem roku 1945 byl tábor zrušen.


  1. V táboře zřejmě byla vysoká úmrtnost. Dochované seznamy zemřelých jsou však zjevně nepřesné a neúplné; například podle těchto seznamů zajatci umírali v abecedním pořádku a všichni se narodili ve stejný den a měsíc! 

    Ještě v roce 2004 při výstavbě nových kasáren na území bývalého tábora byly nalezeny dosud neznámé masové hroby zajatců.