FERGANALAG

FERGANALAG (zkr. z rus. Fergana lager zřejmě ve významu Lager Fergana neboli čes. Tábor Fergana).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků a zřejmě šlo o FERGANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 387 (viz).