FARTOVOJE

FARTOVOJE (čes. volně Báječný).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Ključ Fartovyj nebo Fartovyj priisk.

Pouze takto nazývají pamětníci tábor na Dálném východě na stejnojmenném zlatonosném nalezišti Jihozápadní báňské správy Dalstroje na jihu Magadanské oblasti v lokalitě Magadanu 1. Šlo o 12. samostatné táborové středisko BĚRLAGU (viz).


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.