ELGENSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ

ELGENSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (rus. Elgenskoje lagernoje otdělenije [LO]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Upravlenija (Upr.) podosobnych chozjajstv Dalstroja; Lagernoje otdělenije (LO) Elgen; Elgen.

Zřízeno: patrně mezi 22. 5. 1951 a 1. 9. 1951 1.

Zrušeno: mezi 15. 3. 1953 a 1. 8. 1953.

Podřízeno: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 2.

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v oblasti Kolymy v Magadanské oblasti.

Správa sídlila: v sovchozu Elgen 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 9. 1951 4112 4; 25. 5. 1952 3370 5.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v zemědělství; práce v kojeneckém ústavu 6.


  1. Viz Elgen. 

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  3. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. Rovněž v Československu po komunistickém puči 1948 byly obdobně zřizovány státní statky. 

    Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali.

  4. Z toho 3299 žen. 

  5. Z toho 3129 žen. 

    520 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  6. Podle Jacquese Rossiho byly v sovětských táborech zřizovány pro uvězněné kojící matky tzv. dětská městečka (rus. dětskij gorodok nebo zkr. dětgorodok) nebo dětské kombináty (rus. dětskij kombinat nebo zkr. dětkombinat). Šlo o zvláštní zóny, kde někde byly umístěny děti společně s matkami, ale jinde byli kojenci odděleni a matky k nim byly ve stanovenou dobu přiváděny ozbrojeným doprovodem, aby je nakojily. (Viz Jacques Rossi: Encyklopedie GULAGu, přel. Vladimír Bystrov a kol., Praha 1999, s. 31.)