DŽIDLAG

DŽIDLAG (zkr. z rus. Džidinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Džidský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Džidinlag; Džilag.

Zřízen: 13. 2. 1941.

Zrušen: 26. 1. 1949 přeměněním na táborové oddělení Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Burjat-Mongolské autonomní sovětské socialistické republiky (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Burjat-Mongolskoj avtonomnoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. UITLK MVD Burjat-Mongolskoj ASSR).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP NKVD SSSR) a od 24.9. 1945 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu (od 15. 3. 1946 Ministerstva) vnitra Burjat-Mongolské autonomní sovětské socialistické republiky (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl Burjat-Mongolskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. UITLK NKVD [MVD] Burjat-Mongolskoj ASSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři na jihu Irkutské oblasti a na území Burjat-Mongolské autonomní sovětské socialistické republiky (od roku 1958 Burjatská autonomní sovětská socialistická republika a dnes Burjatská republika [rus. Respublika Burjatija; bur. Burjaadaj Respublika] v rámci Ruské federace).

Správa sídlila: v důlní oblasti v Zakamenském ajmaku (okresu) na hranicích s Mongolskem v osadě Džidastroj (později Gorodok Džidastroj) na řece Džidě 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1941 7435; 1. 1. 1942 9753; 1. 7. 1942 7671; 1. 1. 1943 6396 2; 1. 1. 1944 8196; 1. 1945 9393; 1. 1. 1947 4788.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v Džidském kombinátu: výroba molybdenového a wolframového koncentrátu (včetně těžby v rudném dole Coltoson, prací na ložiscích Inkur, Guržirka a Ivanovskij, prací na Buluktajském nalezišti molybdenu a wolframu, práce v Bajangolském uhelném povrchovém dole a práce v úpravně rud); geologický průzkum, ražení důlních chodeb; stavba nové úpravy rud a rozšíření staré; stavba úzkokolejné železnice Bajangol─osada Džidastroj; stavba 220 km dlouhé silnice od železniční stanice Džidastroj k hlavním staveništím; pomocné zemědělské práce.


  1. Na úpatí Džidského (Džidinského) pohoří. 

    Ajmak (mong. aimag) je územně správní jednotka v Mongolsku; byla jako tradiční ponechána také v přilehlých Burjatské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Burjatská republika; bur. Burjaadaj Respublika) a Hornoaltajské autonomní oblasti (dnes Altajská republika; rus. Respublika Altaj).

  2. Z toho 1640 žen. 

    673 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.