DŽEZKAZGANLAG

DŽEZKAZGANLAG (zkr. z rus. Džezkazganskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Džezkazganský nápravněpracovní tábor).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Džezkazgan

Zřízen: 16. 10. 1940.

Zrušen: 7. 4. 1943 reorganizací na táborové oddělení KARLAGU (viz).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26. 2. 1941 Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP NKVD SSSR).

Nacházel se: ve střední Asii na území východního Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) v Karagandské oblasti (kaz. Karaghandy oblysy) v uhelné pánvi na úpatí masivu Ulytau.

Správa sídlila: v obci Novyj Džezkazgan (později Bolšoj Džezkazgan a dnes součást města Džezkazgan; kaz. Žezkazghan) 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1940 6444; 1. 1. 1941 13706; 1. 7. 1941 12543; 1. 1. 1942 10535; 1. 1. 1943 11859 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Džezkazganského kombinátu a nedalekého Karsakpajského kombinátu na zpracování mědi v Karsakpaji (kaz. Karsakbai); stavba Karsakpajské ústřední elektrárny; stavba elektrického vedení vysokého napětí Karsakpaj─Džezkazgan; stavba přehrady na řece Kumole; výroba munice (sic!); práce v Džezdském manganovém dole 3; zemědělské práce.


  1. V první polovině padesátých let byl Džezkazgan rovněž sídlem správy Stěplagu (viz). 

    V letech 1930─1959 působilo v různých dobách Kazachstánu 21 ústředně řízených nápravněpracovních táborů!

  2. Z toho 2077 žen. 

    1631 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Severně od Džezkazganu u osady Džezdy (kaz. Žezdi). 

    Pro potřeby tohoto dolu bylo zřízeno táborové oddělení s 2000 vězni.