DŽENTUJ

DŽENTUJ.

Ve vzpomínkách pamětníků někdy zkomoleně: Džantuj n. Džintuj.

Pouze názvem této malé železniční stanice na severu Komijské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) sedmdesát kilometrů severovýchodně od Pečory nazývají pamětníci trestný tábor patrně SEVPEČLAGU (viz).