DZJAKINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 510

DZJAKINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 510 (rus. Dzjakinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 510 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 510).

Byl zřízen v roce 1945 u lesní osady Dzjakino na západním Uralu v severní části Udmurtské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Udmurtská republika v rámci Ruské federace; udm. Udmurt Elkun) v Glazovském okresu.

Osada byla vybudována v roce 1941 vězni patrně některé nápravněpracovní kolonie Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu vnitra Udmurtské autonomní sovětské socialistické republice (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata vnutrennich děl Udmurtskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. UITLK NKVD Udmurtskoj ASSR) 1 při stavbě deset kilometrů dlouhé táborové lesní úzkokolejné železnice pro svoz vytěžené rašeliny. Zajatci a internovaní pracovali pro Lidový komisariát muniční výroby SSSR (rus. Narodnyj komissariat bojepripasov SSSR nebo zkr. Narkombojepripasov SSSR) v místním provozu závodu na výrobu rašeliny. Ve výkazech z dalších let není již tábor uváděn. Patrně byl zrušen nebo reorganizován na samostatný pracovní prapor 2.


  1. Viz Iževsklag. 

  2. O pracovních praporech viz Kaspijlag pozn. 1.