ZAKAVKAZSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 181

ZAKAVKAZSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 181 (rus. Zakavkazskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 181 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 181).

Byl zřízen rozkazem z 14. 7. 1944 v Zakavkazsku na západě Gruzínské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Gruzínská republika; gruz. Sakartvelos Republika) v lokalitě hlavního města republiky Tbilisi pro posílení pracovních sil na stavbě Zakavkazského hutního závodu (rus. Zakavkazskij metallurgičeskij zavod) s plánovanou kapacitou až sedm tisíc válečných zajatců 1. Stanovená kapacita byla vzápětí rozkazem z 28. 7. 1944 O využití válečných zajatců na stavbách a v podnicích Lidového komissariátu vnitra SSSR 1 zvýšena na 10500. Počátkem roku 1945 byla v táboře mimořádná úmrtnost: z necelých pěti tisíc zajatců a internovaných jen v lednu zemřelo 405 a během prvních dvaceti dnů února dalších 205. Tábor je uveden ještě ve výkazech z 1. 1. 1949.


  1. Viz Nápravněpracovní tábor a Stavba Zakavkazského hutního závodu.