DUBOGORLAG

DUBOGORLAG (zkr. z rus. Dubogorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Dubogorský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Dubogorskoje lagernoje otdělenije (LO).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA „JeM“ (viz).

Zrušen: 21. 9. 1957.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR) do 28. 1. 1954; potom Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) do 3. 2. 1955 a pak Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR); od 1. 8. 1955 znovu Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a nakonec Hlavní správě nápravněpracovních kolonií Ministerstva vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. GUITK MVD RSFSR).

Nacházel se: na severozápadě Ruska na území Novgorodské oblasti.

Správa sídlila: v železniční stanici Dvorec 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 7. 1953 2386; 1. 1. 1955 1006 2; 1. 1. 1956 656; 1. 1. 1957 563.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba uhelného dolu; práce na Stavbě 713 Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) 3; stavba strojírenských opraven a betonárky.


  1. Původ názvu tábora se ruským historikům zřejmě nepodařilo zjistit. Zřejmě šlo o jméno dnes již zaniklé osady nebo o zapomenuté místní pojmenování odvozené podobně jako v desítkách dalších případů od rozsáhlých lesů s častými dubovými porosty na celém území Novgorodské oblasti. 

  2. Podle jiných pramenů „jen“ 937. 

  3. Patrně pouze nový název stavby dolu.