DUBNO

DUBNO.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) jihozápadně od Rovna (pol. Równe; dnes ukr. Rivne), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), zřízený v říjnu 1939 v místních sušárnách chmele. V táboře bylo internováno kolem 2000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; všichni vykládali vagony na místním nádraží a později pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev. V lednu 1941 byl tábor zrušen. Viz rovněž BRODY, BUSK, CEBRÓW, DIDOVYČI.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.