DROŽKOVKA

DROŽKOVKA.

Takto nazývají ukrajinští pamětníci tábor v Tatarské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Tatarská republika v rámci Ruské federace; tat. Respublika Tatarstan); bohužel bez podrobnějších údajů o jeho dislokaci. Patrně šlo o Drožžanský okres (rus. Drožžanovskij rajon a tat. Čuprelje) 1 na jihozápadě republiky asi 200 km od Kazaně a o táborové středisko některé místní pracovní kolonie Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra Tatarské autonomní sovětské socialistické republiky (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl Tatarskoj avtonomnoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. UITLK NKVD [MVD] Tatarskoj ASSR) 2 nebo JELABUŽSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 97 (viz) 3.


  1. Centrem okresu je obec Staroje Drožžanoje a na jeho okraji je osada Čuvašskoje Drožžanoje. 

  2. Například Kujbyševské nápravněpracovní kolonie se správou sídlící v nedalekém Kamsko-Ust‘jinském okresu. 

  3. Podle citovaných pamětníků bylo v táboře Drožkovka přes dva tisíce „obyvatel“.