DONBASKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 280

DONBASKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 280 (rus. Donbasskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 280 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 280).

Byl zřízen v roce 1944 na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské oblasti (dnes ukr. Doněcka oblast) ve městě Stalino (dnes ukr. Doněck) vzápětí po osvobození města z více než dva roky trvající německé okupace a byl určen pro zajaté Němce a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky a pro internované Poláky a Ukrajince a příslušníky dalších národů 1; pracovali zejména pro Lidový komisariát (Ministerstvo) uhelného průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat [Ministěrstvo] ugolnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. Narkomugol [MUG]) v uhelných dolech Donbasu 2 a v podnicích Lidového komisariátu muniční výroby SSSR (rus. Narodnyj komissariat bojepripasov SSSR nebo zkr. Narkombojepripasov SSSR nebo zkr. NKB SSSR) a Lidového komisariátu chemického průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat chimičeskoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. Narkomchimprom SSSR) 3. V táboře byla zpočátku vysoká úmrtnost: v lednu 1945 zemřelo 574 zajatců a internovaných a během prvních dvaceti dnů února dalších 287. V roce 1950 byl tábor přejmenován na RUTČENKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 280 (viz). Viz rovněž STALINO.


  1. Mezi internovanými byli také Italové a španělští komunisté a mnozí Slováci spolu s Ukrajinci, žijícími v emigraci v Československu a odvlečenými po válce do Sovětského svazu sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ (o SMĚRŠI viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2). 

  2. O Donbasu viz Donlag pozn. 5. 

  3. Již k 10. 5. 1945 bylo do dolů Doněcké kamenouhelné pánve nasazeno z různých táborů 82600 (!) zajatců a internovaných; Lidový komisariátu muniční výroby SSSR v městě Stalinu ve svém závodě č. 107 zaměstnával 1900 zajatců a internovaných a v závodě č. 110 dalších 1400 a v koksárenském závodě č. 4 pracovalo pro Lidový komisariát chemického průmyslu ještě 700.