DOLGIJ MOST

DOLGIJ MOST.

Pouze takto označují italští pamětníci tábor nedaleko stejnojmenné zvláštní osady (rus. specialnyj posjolok nebo zkr. specposjolok) 1 v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji v dnešním Abanském okresu asi sedmdesát severovýchodně od Kanska. Zřejmě šlo o táborové středisko KRASLAGU (viz), určené především pro příslušníky italské menšiny z Krymu, násilně pracovně mobilizované po útoku Německa na Sovětský svaz v roce 1941 2. Muži byli umístěni do tábora a rodiny do zvláštní osady rovněž spravované KRASLAGEM 3.


  1. O zvláštních osadách viz Lokčimlag pozn. 3 a Narymlag pozn. 1. 

  2. Viz Bělbaltlag z let 1944-1945 pozn. 3. 

  3. Většinou šlo o italské rodiny z Kerče.