DNĚPROVSKIJ

DNĚPROVSKIJ.

Pouze názvem tohoto rudného kombinátu označují pamětníci tábor u ústí řeky Srednij Asan do řeky Nerige v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na východě Magadanské oblasti v dnešním Chasynském okresu. Vězni pracovali v rudných dolech a úpravárenském závodě Jihozápadní báňské správy (rus. Jugo-Zapadnoje gornorudnoje upravlenije nebo zkr. JuZGRU) Dalstroje; současně budovali průmyslovou infrastrukturu pro sousední doly CHETA a MJAKIT (oba viz) 1. Tábor patřil nejprve SEVVOSTLAGU a později byl přeměněn na 11. táborové oddělení BĚRLAGU (oba viz); potom zřejmě přešel do JUZLAGU (viz) a pak se vrátil do SEVVOSTLAGU. Dnes je lokalita neobydlená. Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.