DNĚPROPETROVSK

DNĚPROPETROVSK.

Ve vzpomínkách pamětníků uváděné tábory v centrální části Ukrajinské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Ukrajinská republika) v Dněpropetrovské oblasti (ukr. Dnipropetrovska oblast) na středním toku řeky Dněpru (ukr. Dnipro) v Dněpropetrovsku (dnes ukr. Dnipropetrovsk) byly zřejmě DNĚPROPETROVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 315 (viz) a DNĚPROPETROVSKÝ TÁBORE HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 460 (viz). Kromě toho byl v letech 1946-1947 na okraji Dněpropetrovska ještě JIŽNÍ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 417 (viz). Po zrušení těchto táborů byla opuštěná zařízení zřejmě převzata Správou nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Ukrajinské SSR (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Ukrajinskoj SSR nebo zkr. UITLK USSR).