DMITROVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 272

DMITROVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 272 (rus. Dmitrovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 272 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 272).

Je uveden v dochovaných výkazech ze srpna 1945. Nacházel se v Moskevské oblasti 65 km severně od Moskvy v dnešním Dmitrovském okresu v lokalitě obce Dmitrov 1. Patrně byl umístěn v prostorách bývalého DMITLAGU (viz) nebo jiného zdejšího předválečného nápravněpracovního tábora 2. V dalších letech není v dostupných dokumentech zmiňován.


  1. Dnes přístav na trase Moskevského kanálu. 

  2. Buď Nápravněpracovního tábora a Stavby samostatného Dmitrovského okresu Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR nebo Nápravněpracovního tábora Dmitrovských strojíren (oba viz).