USMANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 95

USMANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 95 (rus. Usmanskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 95 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 95).

Ve zveřejněných dokumentech je poprvé zmíněn v červnu 1945. Nacházel se v centrálním Rusku na východě Voroněžské oblasti 52 km od Voroneže v městě Usmaň (dnes území Lipecké oblasti) a byl zřízen zřejmě z USMANSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 82 (viz). Na jaře 1946 byli v tomto táboře soustředěni převážně němečtí důstojníci. V dalších letech není v dochovaných dokumentech již uváděn.