URJUPINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 123

URJUPINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 123 (rus. Urjupinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 123 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 123).

Byl zřízen v lednu 1943 na severozápadě Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti asi 340 km od Stalingradu (dnes Volgograd) na řece Chopjor v přístavu Urjupinsk. Byl určen pro německé vojáky zajaté v průběhu bojů u Stalingradu. Počátkem roku 1945 vzrostla v táboře úmrtnost: jen v lednu zemřelo 886 zajatců a internovaných a během prvních dvaceti dnů února dalších 139. Poslední známé údaje o tomto táboru jsou v dochovaných výkazech z června 1945.