TUIMSKÁ BÁŇSKÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE

TUIMSKÁ BÁŇSKÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE (rus. Tuimskoje gornopromyšlennoje upravlenije [Upr.] i ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Jenisejstroja).

Zřízena: 6. 4. 1950.

Zrušena: 16. 10. 1951 reorganizováním na Tuimské táborové oddělení podřízené Správě Nápravněpracovního tábora „DS“ Jenisejstroje.

Byla podřízena: Hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroji (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr.Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR).

Nacházel se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji (dnes na území Chakaské republiky) 1.

Správa sídlila: v Širinském okresu v osadě (dnes obec) Tuim 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav k 6. 1951 1200.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: příprava těžby rudných ložisek Julija, Kijalych-Uzeň a Tuim a ložisek Karyšské skupiny (v povodí řeky Karyši).


  1. Dnes Respublika Hakasija v rámci Ruské federace. 

    V letech 1935─1960 v různých obdobích sídlilo v Krasnojarském kraji třicet táborových komplexů.

    Na území tehdejší Chakaské autonomní oblasti bylo v různých dobách v letech 1944─1953 rozmístěno celkem šest nápravněpracovních táborů.

  2. Širinský okres nazývají pro jeho přírodní krásy a bohatství „perlou Chakasie“. 

    V Tuimu stále úspěšně působí akciová společnost Tuimský závod neželezných kovů (rus. Tuimskij zavod cvetnych metallov).