TRANSLAG

TRANSLAG (zkr. z rus. Avtotransportnyj ispravitělno-trudovoj [ITL] lager neboli čes. [dosl.] Nápravněpracovní tábor automobilové dopravy).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Upravlenija avtotransporta; Transportnoje lagernoje otdělenije; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Avtotransporta; Avtotransportnyj Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (USVITL).

Zřízen: před 1. 2. 1951.

Zrušen: 5. 8. 1954.

Byl podřízen: 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej [GUITL] Dalstroja) 1; 1953─1954 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti.

Správa sídlila: severně od Magadanu v osadě Mjakit na stejnojmenné řece 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 22. 5. 1951 4316; 1. 9. 1951 5927 3; 1. 5. 1952 6265 4; 1. 8. 1953 3643; 2. 2. 1954 4433.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v provozech automobilové dopravy; práce ve Spornském závodě automobilové dopravy v obci Spornyj (později Spornoje) 5; výstavba obce Mjakit 6; práce na šachtách Pervomajského uhelného revíru.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. V letech 1949─1957 rovněž sídlo správy Sevlagu (viz). 

    Dnes je osada opuštěná.

  3. Z toho 45 žen. 

  4. Z toho 18 žen. 

    638 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  5. Severně od Magadanu na řece Orokutan v oblasti Kolymy. 

  6. Severovýchodně od Magadanu. Osada je dnes opuštěná.