TARTUSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 331

TARTUSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 331 (rus. Tartuskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 331 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 331).

Je uveden v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945 1. Byl dislokován na východě Estonské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Estonská republika; est. Eesti Vabariik) v městě Tartu a zřejmě umístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce; tentokrát v něm však byli soustředěni zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci a mezi internovanými příslušníci estonských vojenských jednotek bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a úředníci estonské správy v době německé okupace země. Je zmíněn ještě ve výkazu z  1. 1. 1949.


  1. Zřejmě byl zřízen okamžitě po vstupu Rudé armády do této pobaltské země a obnovení Estonské sovětské socialistické republiky, vzniklé násilným připojením Estonska k Sovětskému svazu v roce 1940 a potom v letech 1941-1944 okupované německou armádou.