TAJOŽSKÁ BÁŇSKÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE

TAJOŽSKÁ BÁŇSKÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE (rus. Tajožnoje gornopromyšlennoje upravlenije i ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Jenisejstroja).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) p/ja 55.

Zřízena: 20. 7. 1949.

Zrušena: 16. 10. 1951 přeměnou na táborové oddělení p. schr. 55 podřízené správě NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA „DS“ JENISEJSTROJE (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroji (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr.Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR).

Nalézala se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji v Kanském okresu.

Správa sídlila: téměř 200 km východně od Krasnojarska v městě Kansk 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav v roce 1949 5000.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce pro Tajožskou báňskou správu v rámci Tarakského kombinátu (osm nalezišť, osm úpravárenských závodů, dve rypadla, dohlazovací závod; dvě elektrárny); výstavba Kamalské elektrárny v železniční stanici Kamale; práce ve třech lesních provozech; práce v dřevozpracujícím kombinátu; práce pro tři stavebně montážní správy; práce v sovchozu 2.


  1. Hlavní táborové jednotky byly rozmístěny u železniční stanice Tajožnaja a osady Tajožnyj; odtud pojmenování správy. 

  2. O sovchozech viz Atbasarský nápravněpracovní tábor pozn. 2.