DÁLNÝ TÁBOR

DÁLNÝ TÁBOR (rus. Dalnij lager) 1.

Další oficiálně používaná označení: Osoblag № 11; Osobyj lager № 11 2.

Další používané označení: Dallag.

Zřízen: 24. 4. 1952 z 6. táborového oddělení PESČANLAGU (viz).

Zrušen: 8. 4. 1954 reorganizací znovu na táborové oddělení PESČANLAGU.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 28. 3. 1953 Hlavní vězeňské správě Ministerstva vnitra SSSR (rus.) Glavnoje ťuremnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GTU MVD SSSR); od 8. 2. 1954 znovu Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR.

Nacházel se: ve střední Asii na území Pavlodarské oblasti v severovýchodním Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) 3.

Správa sídlila: v obci (později město) Ekibastuz 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1952 3071; 1. 12. 1952 2787; 1. 1. 1953 2742; 1. 1. 1954 2388.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Ekibastuzských uhelných povrchových dolů; práce pro trust Irtyšuglestroj Ministerstva uhelného průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo ugolnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. Minugleprom SSSR n. MUP SSSR).


  1. Název Dalnij (čes. rovněž daleký n. vzdálený) byl táboru přidělen administrativně (někteří bývalí vězni ironicky hovoří o „poetickém duchu“ autorů pojmenování). 

  2. Viz Běrlag pozn. 1. 

  3. V letech 1930─1959 působilo v různých dobách v Kazachstánu 21 ústředně řízených nápravněpracovních táborů. A na území dnešního Chabarovského kraje a Amurské oblasti dokonce 25! 

  4. V roce 1953 v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva vnitra SSSR č. 00576 povolit „písemný styk s příbuznými a přijímání balíčků odsouzeným válečným zajatců a internovaným, jakož i občanům jiných států odsouzeným vojenskými senáty Sovětské armády v zahraničí [do nápravněpracovního tábora]“ bylo v Ekubastuzu zřízeno doručovací středisko označené jako tábor č. 11 (rus. lager № 11).